Årsmøte i Region Øst med besøk fra Senter for sjeldne diagnoser

ONSDAG 22. MARS 2023 KLOKKEN 18:00

Årsmøte i LHS Region Øst

Deichmanske bibliotek

Møterom: Blankvann i underetg.
Senter for sjeldne diagnoser (SSD) er invitert for å fortelle om hva de kan tilby berørte av Huntingtons sykdom.
Deretter årsmøte i Region Øst.
Godkjenning av årsberetning.
Valg av styre.
Innkomne saker.
Saker til årsmøte må meldes til leder@huntington.no 14 dager før årsmøte.
Vi ønsker forslag på styremedlemmer/leder