Årsmøte i Region Øst med besøk fra Senter for sjeldne diagnoser

Hold av datoen....