Likepersonsmøter i Oslo.

Vi er en gjeng som kommer sammen 1 gang i måneden. Noen av oss har en syk ektefelle /partner, de andre hadde omsorg for en syk, som nå er død.Er du i en slik livssituasjon i dag ? Om så er, så er du hjertelig velkommen sammen med oss.For mer informasjon ring Astrid Bjørtomt, tlf. 48225551