Årsmøte i Landsforeningen for Huntingtons sykdom Region Nord.

Det innkalles til Årsmøte og seminar i LHS Region Nord fredag 24. kl. 16.30 og lørdag 25 mars på Pingvinhotellet UNN.
Program: Se under:
Fint om jeg får melding fra den som møter, men uansett så er alle velkommen.
Storslett 3.mars 2023.
Vennlig hilsen
Terje Olsen.
Leder
92467214

Fredag 24. mars kl 1630.Velkommen.
 kl 1640 : Medisinsk genetisk avdeling UNN orienter om sitt arbeid med Huntingtons.
Kl 1730 Pause.
Kl 1745. Knorrebakken ressurssenter orienterer om sitt arbeid i nord.
Kl 1900.Avslutning

Lørdag 25.mars Kl 0930. Krise og mestring.
Samtale rundt de vanskelige følelsene
V/ psykiatrisk sykepleier Anne Nordgaard Salamonsen.
Kl 11 Årsmøte med vanlige årsmøtesaker
Kl 12 Avslutning.