Styret m.m.

Styret m.m.

Styresammensetning fra årsmøte 2021 - Foreningsopplysninger

Leder
Geir Viksund
Grønebrekka 32
5306 Erdal
Tlf. 932 55 254
Leder(a)huntington.no

 

Økonomiansvarlig:
Livar Hølland
Maudsvei 54
4633 Kristiansand
Tlf. 916 00 072
lh(a)sandenmedia.no

Sekretær:
Torild Kleveland
Nedre Terrasseveg 5
7506 Stjørdal
tlf. 400 65 972
tmk66(a)hotmail.no

 

Styremedlem:
Terje Olsen
Karl Lundesvei 12
9151 Storslett
Tlf. 924 67 214
terje.nordreisa(a)gmail.com

 

Styremedlem:
Pauline Galteland Lund
Jens Bjelkesgate 8
0562 Oslo
Tlf. 938 52 633
paulineglund(a)gmail.com
 

Styremedlem
Grethe Lexander Andersen
Åsane Senter 54C
5116 Ulset
Tlf. 907 34 816
granders(a)online.no


Styremedlem
Elisabeth Tufte, (Ikke på bilde)
Zetlitzveien 15a
4017 Stavanger.
tlf. 91733344
epost: etu@ons.no

 

Varamedlemmer
Hilde Edmundsdatter
Tlf. 970 41 436
hilde_katter(a)hotmail.com

 

Anne Nordgaard Salamonsen (Ikke på bilde)
tlf. 970 33 940
syk8hans(a)hotmail.com

Mari Elise Røed (Ikke på bilde)
Hundvågveien 11
4077 Hundvåg
Tlf. 414 27 039
marei(a)live.no

Redaktør nettsiden.:
Geir Viksund, Bergen
Tlf. 932 55 254
geir(a)viksund.com

 

Foreningens adresse er:
LHS v/Geir Viksund
Grønebrekka 32
5306 Erdal

Kontonummer for donasjoner: 6335 56 41912. NB! Husk å merke innbetalingen
Kontonummer foreningen: 6335 05 12561

Organisasjonsnummer: 875354752

 

Revisor:
Revisjonsfirma
Rolf Birkeland - Statsutorisert Revisor
Kristiansand

 

Tidsskrift for Huntingtons sykdom

THS-redaksjonen v/Jorun Vatland
Eineråsen 3, 4790 Lilllesand. 
tlf. 481 59 741
e-post: jorun(a)terjes-trykkeri.no