Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringssenterene ViGØR Rehabiliteringssykehus i Tromsø og Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS i Buskerud, har siden 2010 drevet med gruppebasert rehabilitering for personer med Huntingtons sykdom.

De første to årene var prosjektet finansiert av Helsedirektoratet. Etter prøveperioden var erfaringene så positive at tilbudene er lagt inn i de ordinære avtalene med helseforetakene. Tilbudet innebærer et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg basert på en grundig utredning. Oppholdene varer i 3 uker og vil gjentas 3 ganger i løpet av ett år. Formålet med programmet er å vedlikeholde funksjon og eventuelt forsinke sykdomsprogresjonen.

Alle som har fått diagnosen Huntington oppfordres til å søke. Søknaden fylles ut av lege på eget henvisningsskjema. Skjemaet kan lastes ned her: www.vikersund-kurbad.no eller www.kurbadet.no evt kan det på forespørsel sendes ut via e-post eller pr. brev.

Reisekostnader dekkes etter offentlige retningslinjer for reiser til/fra behandling/rehabilitering.


Kontaktpersoner ved Kurbadet i Tromsø:
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har skiftet navn til Vigør,     https://vigor.no/rehabilitering/huntingtons-sykdom

Telefon 77 66 88 00


Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Telefon: 32 78 15 95