Likepersoner

Her kan du finne en person eller en "likeperson" som du kan kontakte. 
Du kan spørre om hvilke relasjon likepersonen har til sykdommen og du kan ringe/kontakte en utenfor ditt nærområde.   

Den offisielle definisjon på likemannsarbeid er som følger:
 

”En organisert samhandling mellom personer som opplever å være i ”samme båt”, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene imellom.”

Funkis.no har utarbeidet kursmanual for likepersonarbeid og vi har "klippet og limt" litt fra kurset:           

Betydningen av likepersonsarbeid

Likepersonssarbeid kan bidra til:

 • å skape møteplasser og trygge rom for å kunne utveksle erfaringer.
 • å bearbeide følelser, takle sorg, finne gleder.
 • å hjelpe og trøste andre i «samme situasjon».
 • å finne løsninger framfor begrensinger.
 • å oppleve mestring/finne mestringsstrategier.
 • å få relevant informasjon og nyttig kunnskap om å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse.

Den gode samtalen;

 • Opptrer lyttende, har fokus på den andre.
 • Viser empati, forståelse og respekt.
 • Legger vekt på muligheter og ikke begrensinger.
 • Har fokus på det positive.
 • Informer gjennom egne erfaringer.
 • Unngår «ekspertrolle» / «behandlerrolle», ikke gir medisinske eller andre bastante råd.
 • Setter grenser for seg selv og andre.

 

En god likeperson…

 • evner å lytte godt til den andre.

Taushetsplikt:

 • Et viktig prinsipp i likepersonsarbeidet er at det som sies/skrives blir mellom likepersonen og personen.

Likepersonene under er alle pårørende.

 

Følgende personer har takket ja til å være en likeperson i Landsforeningen:

 

1. Liv Norum. Tlf. 977 59 372  Pårørende - Avdeling Nord-Norge
l-no(a)online.no
 

2. Janne Brudeseth Sannes. Tlf 911 74 542 Pårørende. Avdeling Møre og Romsdal.
Sannesva(a)online.no
 

3. Torild Kleveland Tlf. 400 65 972 Pårørende. Avdeling Trøndelag.

tmk66(a)hotmail.no
 

4. Marit KB Lund Tlf. 922 66 319 Pårørende. Avdeling Sør-Norge
marikbl(a)hotmail.com
 

5. Ingrid Storenes Tlf. 936 79 268 Pårørende. Region Vest/ Hordaland.
ingrid.storenes(a)gmail.com

 

6. Beate Almli Hagland   tlf. 991 02 066.  Pårørende Region Vest/Bergen. mail: beateah(a)hotmail.com   
 

7. Norvald Henjum  tlf. 970 88 707.  Pårørende Region Vest/Bergen. mail: nhenjum(a)online.no 
 

8. Grethe Lexander Andersen   tlf. 907 34 816.  Pårørende Region Vest/Bergen. mail: granders(a)online.no     
 

9. Anne-Brit Kristiansen. Tlf. 482 22 078. Pårørende. Vestland/ Sør-Rogaland. mail: annkris58(a)gmail.com
 

10. Brit Sande Bakkevig. Tlf. 472 97 101. Pårørende. Vestland/Haugalandet. mail: bbakkev(a)online.no

 

11. Turid Ingebrigtsen Tlf. 922 18 283 Pårørende. Avdeling Møre og Romsdal.
turid9f(a)hotmail.com
 

12. Hilde Edmundsdatter Tlf. 970 41 436  Pårørende. Avdeling Øst-Norge
hilde_katter(a)hotmail.com

 

13. Livar Hølland. Tlf. 916 00 072 Pårørende. Avdeling Sør-Norge ivarholland(a)gmail.com
 

14. Marit Monstad. Tlf. 994 43 755  Pårørende. Avdeling Øst-Norge
m.monstad(a)hotmail.com

 

15. Jorun Vatland. Tlf. 481 59 741 Pårørende. Avdeling Sør-Norge
Jorun(a)terjes-trykkeri.no

 

16. Nina S. Haagensen. Tlf. 957 56 684 Pårørende. Avdeling Sør-Norge
ninhaa(a)ae.no 

 

17. Sissel Kranstad Tlf 416 57 792 - Pårørende. Vestfold / Øst-Norge
 

18. Anne Haugen. Tlf 951 85 416 - Pårørende. Tønsberg avd. under Oslo/Akershus

 

19. Pauline Galteland Lund   tlf. 938 52 633.  Pårørende Region Øst. mail: paulineglung(a)gmail.com 

 

20. Ann Siren Solensteen  tlf. 992 56 527. Pårørende, Stavanger, Region Vest. solensteen(a)hotmail.com

21. Rakel Elverum, tlf 913 38 613. E - post rakel.raa(a)hotmail.com  Region Nord. Pårørende