Psykologspesialist Regina Marleen van Walsem har startet privatpraksis

Vi i LHS har samarbeidet lenge med Regina Marleen van Walsem. Hun har tatt doktorgrad i forhold til pasienter med HS og har avdekket et stort udekket behov for bl.a.helsetjenester. (se under)

Hun skriver bl.a. til oss i foreningen:

"I fjor har jeg startet opp en lite privat praksis som psykologspesialist med spesialkunnskap om Huntingtons sykdom her i Oslo.

Kontoret ligger sentralt i Oslo, og er lett tilgjengelig også med offentlig transport både med tog, bane, trikk og buss.

Jeg tilbyr individuell samtaleterapi og retter tilbudet primært til personer berørt av Huntingtons sykdom (HS), risikopersoner, personer som bærer genet, personer som har begynt å få sykdomstegn eller pårørende eller andre nærstående. Ved behov kan jeg tilby samtale med pårørende eller relevant omsorgsperson tilstede, men tilbyr ikke parterapi.

Jeg har erfaring fra å jobbe med Huntingtons sykdom innen spesialisthelsetjeneste i 15 år, med blant annet kartlegging av kognitiv funksjon, klinisk forskning (REGISTRY-studien og doktorgradsprosjekt om udekkede behov for helsetjenester for pasienter med HS), med psykologisk vurdering som ledd i pre-symptomatisk testing og psykologisk oppfølging med støttesamtaler og psykoterapi.

Motivasjonen for å starte opp egen psykologpraksis er at det kommer frem at mange opplever manglende tilbud av psykologisk hjelp. Det etterlyses psykologisk oppfølging, gjerne av psykologer med kunnskap om HS, knyttet til ulike problemstillinger. Jeg ønsker å gi et tilbud. Per i dag har jeg dessverre ikke refusjonsavtale, som betyr at kostnader dekkes av den enkelte privat person. Det er imidlertid muligheter at (noen av) kostnader kan dekkes av helseforsikring, eller arbeid.

 

Visjonen min er å videre utvikle praksisen og tilbudet til alle som er berørt av Huntingtons sykdom. Å spre erfaring og kunnskap til flere psykologer for at psykologisk hjelp forhåpentligvis kan bli et etablert tilbud i årene som kommer, etter hvert (delvis) offentlig finansiert, ønsker jeg å jobbe for. Jeg håper videre at oppstarten av praksisen vil bidra til å i større grad synlig gjøre behovet for hjelp av psykologer til personer berørt av HS og de psykiske belastninger mange står i gjerne over lang tid.

 

Alle er hjertelig velkommen til å ta kontakt på e-post eller på telefon for en uforpliktende prat eller spørsmål, eller lage avtale.

 

Nettside og kontaktinformasjon:

 

Psykolog Marleen van Walsem

Org nr. 923 830 456

Mer informasjon finnes også på nettside: www.psykologmarleenvanwalsem.no

e-post: praksis@psykologmarleenvanwalsem.no

Tlf. 92085545"

 

Om doktoravhandlingen hennes:
Huntingtonpasienter er avhengig av tverrfaglige koordinerte helsetjenester for å opprettholde funksjon og helserelatert livskvalitet (HRQoL). I sin avhandling basert på en tverrsnitts studie har Marleen van Walsem studert graden av udekkede behov for helse- og sosiale tjenester blant pasienter med HS i Norge.
 

Les mer her:

og en artikkel fra 2017 om doktorgradsarbeidet