Avd. Vestfold under Region Sør

Avd. Vestfold under Region Sør

Anne Haugen
Husøystrand 22
3132 Husøystrand
Tlf: 951 85 416

Det er opprettet en gruppe for pårørende til personer som har HS i "Vestfold". Vi ønsker et sted hvor vi sammen kan dele erfaringer, støtte og hjelpe hverandre. Altså et sted hvor vi både skal få gi og få. Et forum hvor vi kan snakke om det vi opplever både på godt og på vondt.  Tenker også at vi kan ta opp forskjellige emner som angår oss og som vi trenger mer kunnskap om.

Vi  har også et samarbeid med Vestfold DPS avd. Granli. Pas  m/ pårørende som har fått diagnose HS og har bosted i Vestfold kan henvises hit via fastlege.

Vi møtes på Bydelshuset i Tønsberg rundt en kopp kaffe . Velkommen til deg/dere som kjenner at dette kan være av interesse.

Ta gjerne kontakt med meg.
Telf. 95185416

 

Hva skjer lokalt?

Ingen arrangement i lokallaget for øyeblikket.

Nå kan du få arrangementsoversikten rett inn på kalenderen din!

Du kan abonnere på kalenderen til huntington.no og ditt fylkeslag, slik at arrangementene automatisk synkroniseres i din digitale kalender.
URL:  Kopiér til kalenderprogram