Læringsressurs til psykologer og nevropsykologer om Huntingtons sykdom

Hensikten med læringsressursen er at psykologer skal få økt kunnskap om diagnosen, slik at de kan gi personer med Huntingtons sykdom (HS) og deres pårørende god behandling og veiledning. 

Det er Senter for sjeldne diagnoser har laget denne læringsressursen.

Ressursen er gratis, tilgjengelig for alle og tar ca. 20 minutter.

Ressursen finner du på nettsiden til SSD om Huntingtons sykdom:
Huntingtons sykdom - Oslo universitetssykehus