Nasjonalt seminar i Oslo 22 april 2023

Noen foredrag fra Nasjonalt Huntingtonseminar i Oslo

Lørdag den 22. april

Sted: Scandic Hotels, Oslo, St. Olavs plass 1, Edderkoppen Scene

 • Kl. 10.15 – 10.45 Lasse Philstrøm, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Tema: Forskningsnytt, depresjon og angst knyttet til Huntington.
 •  
 •  
 •  
 • Kl. 11.45 – 12.15 Olaf Syse: koordinator, Norge/Danmark. European Huntington's Disease Network. Tema: Enroll-HD er 10 år.  Hva har skjedd på disse 10 årene?  
 •  
 • Kl. 12.30- 12.50 Deltakere på Ungdomskonferansen i Glasgow i mars -23.:  Glimt fra konferansen.
 •  
 • Kl. 13.05 -13.30 Svein Olaf Olsen, president i Internasjonal Huntington Association: (IHA) sier bl.a. «Denne sykdommen skal ikke få meg ned. Jeg kommer til å erobre den.» Tema:  Om IHA, Visjon og strategi. 
 •  
 • Kl. 14.30- 15.05 Astri Arnesen: President i den europeiske huntingtonforeningen (EHA)  - Tema: Etiske betraktinger rundt testing og det å få barn.
 •  
 • Kl. 15.25 – 15.55 Siri Hagen Kjølaas: PhD kandidat. Hun planlegger å forsvare doktorgradsarbeidet, mars 23 om «Barna i skyggen av Huntingtons sykdom.»