Onsdagstreff i Bergen

Velkommen til onsdagstreff på kafe Opus på bystasjonen. Dette er et uformelt treff for personer som vil treffe likepersoner. Kjøp en kopp kaffe og kom å sett deg ned sammen med oss for en prat.
Spørsmål: Ta kontakt med Ingrid på telefon 93679268 eller Grethe tlf. 90734816.

Hilsen styret i lokallaget