Likemannstreff på Opus kafe. OSLO S kl. 1700

Velkommen til et uformelt treff på kafe.
Kontaktperson. Solveig Helland 901 11 472