Pårørendesamling/likepersontreff i Sandnes

Vi samles i kafeen

Vi samles i kafeen

25 MAR
— 20.00

+

I mange år har vi snakket om å få til en samling for pårørende og andre som er berørt av Huntington sykdom i Sør-Rogaland området.

Nå får vi det til. HURRA!!

Den 25. mars kl. 17.30 treffes vi vi Gamla Værket som ligger 50 meter fra Sandnes stasjon.

Fra Landsforeningen sentralt vil Livar Hølland delta. Fra foreningen i Hordaland/region Vest vil Ingrid Storenes delta.

Anne-Brit Kristiansen er villig å være lokal kontaktperson. 

Program:

  • Representant fra Huntingtonforeningen i Region Vest og representant fra Huntingtonforeningen sentralt forteller om foreningens arbeid.
  • Dele erfaringer rundt problemstillinger som familier med Huntington sykdom kan oppleve.
  • Ønske om å opprette et foreningstilbud i Sør-Rogaland området  knyttet til Region Vest. Vi trenger kanskje en kontaktperson i tillegg til Anne-Brit som sammen kan organisere samlinger.
  • Enkel servering.

Fortell dette videre til personer som er berørt av Huntington sykdom.

Hjertelig velkommen.

Hilsen
Lokal kontaktperson Anne-Brit Kristiansen tlf. 48222078.

Kontaktpersoner fra LHS: Livar Hølland 916 00 072 og Ingrid Storenes 936 79 268

Send gjerne en sms til Anne-Brit dersom du vil komme. Da vet vi hvem vi skal se etter.