Vedtekter

Vedtektene ble sist endret på ekstraordninært årsmøte 4.11.2018