Vedtekter

Vedtektene ble sist endret på årsmøte 30.5.2021