Presymtomatisk test

Her finner du artikler som tar opp ulike problemstillinger som det er viktig å tenke grundig gjennom før man ev. velger å foreta en presymptomatisk test, samt innføring i hva presymptomatisk test er.