Avd. Telemark under Region Sør

Berit Terjesen Setvik er kontaktperson

Berit Terjesen Setvik er kontaktperson

Avd. Telemark under Region Sør

For "gamle" Telemark er det en egen kontaktperson. 

Kontaktperson er Berit Terjesen Setvik,
tlf. 90515762, event ta kontakt med Region sør.